Vvod v aekspluatatsiyu sistemy monitoringa plotiny Bratskoj GAeS

DSC05867 DSC05872 DSC05873 DSC05874 DSC08657 DSC08664 DSCN0864 DSCN0871 DSCN0875 DSCN0882 DSCN0883 DSCN0885 DSCN0914 DSCN0915 DSCN0936 DSCN0937 SDC10002 SDC10010